Här träffar Du en engagerad sjukgymnast med särskild kompetens och erfarenhet för Dig med idrottsskador och smärtproblematik.

Träningskonsultation individuell

Känner Du att Du vill satsa på Din hälsa och leva ett friskare liv? Vill Du ha hjälp med träningen? Komma igång eller komma vidare? Har Du bestämt Dig för att ta Din träning ett steg längre och är beredd att träna mer för att nå upp till Din fulla potential? Du har målet och Blekinge idrottshälsa har verktygen! Boka en individuell träningskonsultation. Elit som motionär.

Blekinge idrottshälsa erbjuder individuella bedömningar och specialanpassade träningsupplägg för just Dig och Dina mål utformat av kunnig sjukgymnast. Sjukgymnasten gör en noggrann bedömning av Din styrka, rörlighet, balans och koordination och denna bedömning analyseras för att utforma ett träningsprogram för att just Du ska bli bättre och minska Din skaderisk.

Du tränar på egen hand efter Ditt program eller om Du önskar kan Du träna med stöttning av sjukgymnast vid träningspassen. Uppföljning sker sedan efter Ditt önskemål och ny analys görs för att se hur Du förbättrats.