Här träffar Du en engagerad sjukgymnast med särskild kompetens och erfarenhet för Dig med idrottsskador och smärtproblematik.

Akupunktur, NADA-akupunktur

Inför Akupunkturbehandling

Bakgrund:

Akupunktur är en metod för lindring av smärta och andra symtom. Akupunktur är en behandlingsmetod som utvecklades för flera tusen år sedan i Kina. I Sverige godkändes akupunktur som behandlingsmetod av Socialstyrelsen 1984. Idag används akupunktur som symptomlindring mot flera olika besvär och smärtor, där det finns bevisad vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vad kan behandlas med akupunktur

Idrottsskador, inflammationer i benhinnor, hälsenor och muskler. Ryggsmärtor som t ex ryggskott (lumbago), ischias, piriformis syndrome, nack- och ledbesvär inklusive reumatiska problem och fibromyalgi. Vidare kan även akupunktur minska smärtan vid nackspärr, artros i leder t ex knäartros, höftartros, axel- och fingerleds artros. Akupunktur har också effekt vid sk musarm”/epicondylit, ”datornacke” och huvudvärk, spänningshuvudvärk och migrän

Hur går akupunkturbehandling till?

Du behandlas helt individuellt. Som exempel behandlas huvudvärk olika för var person beroende på var värken sitter och vad personen har för övriga sjukdomstecken. En individuell behandling planeras för just Dig och det finns nästan aldrig två patienter som har exakt samma behandlingspunkter!

Vid behandlingen används tunna, tunna sterila engångsnålar. Nålarna sitter kvar ca 20 – 30 minuter. Ett vanligt behandlingsintervall är en till två gånger/vecka. Har akupunkturen inte gett någon effekt efter 5 – 6 gånger avbryts i regel behandlingen. En behandlingsserie brukar vara ungefär 10 behandlingar och anpassas efter hur Du svarar på behandlingen. Vid vissa smärtor kan sedan en vidmakthållande behandling ges, kanske en gång per månad eller glesare, för att Du ska få en ihållande smärtlindring.

Vad händer i kroppen vid akupunktur?

Vetenskapligt bevisat är: lokalt runt nålarna stimuleras läkning genom ökat blodflöde och utsläpp av speciella hormoner och antiinflammatoriska ämnen (neuropeptider). Kroppens egna smärtstillande ämnen, bl.a. endorfiner, frisätts, vilket gör att känsligheten för smärta minskar. Smärtimpulser i nervbanor till hjärnan blockeras också delvis, vilket ger minskad smärtupplevelse och Du kan påbörja rehabilitering snabbare.

Inför akupunkturbehandling

För att garantera Din säkerhet och för att ge Dig en säker akupunkturbehandling, ska Du fylla i nedanstående frågeformulär inför Din första behandling.

Det är givetvis viktigt att Du informerar Din behandlande sjukgymnast på Blekinge Idrottshälsa, om något av nedanstående svar skulle ändras under tiden som Din behandling pågår.

akupunktur