Här träffar Du en engagerad sjukgymnast med särskild kompetens och erfarenhet för Dig med idrottsskador och smärtproblematik.

Rehab-träning vid diagnostiserade skador

Du får hjälp med bedömning av Din skada och ett aktuellt status tas vid Ditt första besök. Sjukgymnasten gör en noggrann analys av Din styrka, rörlighet, balans och koordination och Din skada och Dina tidigare behandlingar. Bedömningen vid första besöket analyseras sedan noga för att utforma ett träningsprogram för just Dig.

På andra besöket får Du sedan hjälp med personlig träning och genomgång av Ditt personliga träningsprogram.

Därefter får Du regelbunden uppföljning och stegring av träningen, allt utifrån Din specifika skada, Din målsättning och Din träningsnivå.

Blekinge idrottshälsa hjälper Dig med en trygg rehabiliterig på Din väg mot att bli frisk.