Stötvågsbehandling, Ultraljudsbehandling

Stötvågsbehandling används med god effekt vid skador och besvär i kroppens senor och muskler. Behandlingen kan upplevas som lite smärtsam, men den tar max 5 minuter. Ofta känner du minskad smärta ganska direkt efter din behandling.

Stötvågsbehandling ökar tillväxten i cellen och blodcirkulationen ökar. Behandlingen får igång kroppens egna läkningsprocess, där skadad vävnad läker och byggs upp till ny frisk. Under denna läkningsprocess kan du uppleva ökad smärta under några dagar.

Vid besvär med kalkinlagringar i senor, har man sett att stötvågsbehandling kan reducera kalkförekomsten. Detta kan ge dig minskad smärta. Vanligtvis räcker 3-5 behandlingar med stötvåg för god effekt.

Ultraljudsbehandling – smärtlindring vid muskelskador, smärttillstånd

Pris: 490:-

Comments are closed.