Här träffar Du en engagerad sjukgymnast med särskild kompetens och erfarenhet för Dig med idrottsskador och smärtproblematik.

Träningskonsultation för laget, föreningen eller klubben

Har Ditt lag, team eller klubb bestämt Er för att nu ska Ni slå alla konkurrenter i serien? Eller har Ni fått nog av att alla i laget är småskadade hela tiden och vill satsa på en skadefri säsong? Vill ni ha hjälp med rehab-träning för hela laget eller individuella spelare/idrottare i klubben? Då ska ni boka träningskonsultation för föreningen! Ni har målen och visionerna, Blekinge idrottshälsa ger Er möjligheten att nå dit Ni vill!

Blekinge idrottshälsas sjukgymnast kommer till Din förening och träffar Er på plats i Era lokaler. Idrottarna får enskild bedömning och upplägg av specialanpassat träningsprogram. Ni kan också välja att få ett specialanpassat träningsupplägg hela laget, föreningen, teamet, klubben som är grundat på Era gemensamma behov. Eller varför inte både individuellt träningsupplägg och ett gemensamt träningsprogram?

Precis som vid den enskilda träningskonsultationen så gör sjukgymnasten en noggrann bedömning av styrka, rörlighet, balans och koordination. Bedömning ligger sedan till grund för hur individuellt träningsprogram eller gruppträning utformas. Laget tränar efter genomgång på egen hand efter programmet, men Ni kan också få stöttning av sjukgymnast vid träningspass. Uppföljning görs efter några månader för att se hur träningen fungerat och hur idrottarna förbättrats. En gemensam föreläsning görs med gruppen/laget/teamet innan Ni får Era specialutformade träningsupplägg. På denna föreläsning får Ni veta vad som är just Era styrkor och svagheter i laget och Ni får presenterat hur träningsupplägget kommer utformas.