Informationsblad vid akupunkturbehandling

Vad är akupunktur?

Akupunktur är en terapeutisk metod för lindring av smärta och andra symtom. Vid behandlingen sticks tunna nålar in i speciella punkter. Akupunktur är en behandlingsmetod som utvecklades för flera tusen år sedan i Kina. I Sverige godkändes akupunktur som behandlingsmetod av Socialstyrelsen 1984. Idag används akupunktur som symptomlindring mot flera olika besvär och smärtor, där det finns bevisad vetenskap och beprövad erfarenhet.

Första behandlingstillfället

När Du kommer första gången för behandling, får Du fylla i ett frågeformulär att fylla i. Detta används sedan på ett anamnessamtal, då vi pratar igenom Dina svar i frågeformuläret och Du får berätta om Dina besvär. Utifrån detta samtal väljs de mest effektiva akupunkturpunkterna ut och en individuell behandling planeras för just Dig.

Hur går akupunkturbehandling till?

Sterila engångsnålar används och sätts i det smärtande området, ofta används också nålar i armar och/eller ben för att förstärka akupunktureffekten. Nålarna sitter kvar ca 20 – 30 minuter. Ett vanligt behandlingsintervall är en till två gånger/vecka. Har akupunkturen inte gett någon effekt efter 5 – 6 gånger avbryts i regel behandlingen. En behandlingsserie brukar vara ungefär 10 behandlingar och anpassas efter hur Du svarar på behandlingen. Vid vissa smärtor kan sedan en vidmakthållande behandling ges, kanske en gång per månad eller glesare, för att Du ska få en ihållande smärtlindring.

Hur känns det?

Akupunktur ska inte göra ont! När nålen går genom huden sticker det till lite, men därefter ska man inte känna obehag. Vid aktivering, d.v.s. då behandlaren snurrar på nålen, upplevs en speciell känsla som kallas De-Qi och denna känsla sätts i samband med effekten av akupunkturen. Känslan är olika för varje patient och kan beskrivas som tryck, domning, ilande känsla, kittlande känsla, en fyllnadskänsla, träningsvärk, värmespridning eller kyla mm

Vad händer i kroppen vid akupunktur?

Vetenskapligt bevisat är: Lokalt runt nålarna stimuleras läkning genom ökat blodflöde och utsläpp av speciella hormoner och antiinflammatoriska ämnen (neuropeptider). Kroppens egna smärtstillande ämnen, bl.a. endorfiner, frisätts, vilket gör att känsligheten för smärta minskar. Smärtimpulser i nervbanor till hjärnan blockeras också delvis.

Har akupunktur några biverkningar eller risker?

Jämfört med andra behandlingsmetoder inklusive läkemedelsbehandling, har akupunktur jämförelsevis få biverkningar och risker. Allra vanligaste biverkningarna efter akupunktur är trötthet och dåsighet. En del kan också få lite yrsel, illamående, svettning eller blodtrycksfall.

En annan biverkning är tillfälligt förvärrad smärta, vilket är smärtsamt men vilket brukar vara ett gott tecken på att Du kan reagera bra på behandlingen framöver. Det är viktigt att Du som patient rapporterar till behandlaren hur Du mått efter behandlingen, eftersom detta avgör hur man går vidare. Det är även viktigt att om Du varit sjuk eller mått dåligt på annat sätt sedan föregående behandling berättar detta för Din behandlare, för att på så sätt undvika att Du får någon biverkning av akupunkturen.

Vid djup akupunktur över bröstets framsida eller i bröstryggen kan det finnas risk för skada på lungan. Detta är en mycket sällan förekommande komplikation, men för Din säkerhet bör Du känna till detta. Skulle Du få andningssvårigheter eller andningssmärta några timmar efter akupunkturbehandling, är det viktigt att Du kontaktar Din behandlare eller akutsjukvården omedelbart.

Efter behandlingen

Du kan bli trött och dåsig av behandlingen. Det är därför bra Du har möjlighet till avkoppling och vila efter akupunkturbehandlingen. Du rekommenderas stor försiktighet med bilkörning direkt efter akupunktur!
Du bör också undvika kraftig fysisk ansträngning, bastubad eller bubbelbad samma dag.

Tänk på att…….

Det finns inga dumma frågor, bara dumma svar! Är det något Du undrar över angående Din akupunkturbehandling, är Du alltid välkommen att kontakta Din behandlande sjukgymnast!

Comments are closed.