Physiorullen – för onda ryggar

Physiorullen är ett behandlings- och träningskoncept som legitimerade sjukgymnaster har arbetat fram. Metoden som träning med Physiorullen baserar sig på är utarbetad från är kända sjukgymnastiska tekniker så som OMT, Feldenkrais, PNF, BK, Pilates

Physiorullens utgångspunkt är att en bra inre bålstabilitet är grunden för att all övrig träning Du utövar ska ge avsedd effekt. Träningen på physiorullen ger en god bålstabilitet samt en mjuk och skonsam mobilisering av hypomobila (stela) ryggradssegment. Träningen på rullen normaliserar/fördelar också rörligheten över alla ryggradens segment; från översta nackkotan ner till bäckenet. Ryggens hud och muskulatur får vid träningen en kraftig stimulans/genomblödning, vilket har en mycket positiv inverkan på muskulaturens uthållighet, styrka och funktion.

Att träna på PHYSIORULLEN® ger en omedelbar feedback genom ”för- och eftertest”. Träningstiden är låg dvs. man tränar i genomsnitt 3-5 minuter om dagen!

Physiorullen erbjuder ett 2- dimensionellt träningsunderlag som är rörligt/ostabilt. Detta stimulerar den posturala kontrollen, aktiverar våra djupast liggande ”hållningsmuskler” transversus abdominis och ryggradens multifider vilka samordnas och stärks. Träningen medför också en ökad kroppsmedvetenhet.

Comments are closed.